BSC Consulting & Training Center

ปรึกษาและพัฒนา อบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับสู่ บีเอสซี เซ็นเตอร์

Welcome to BSC Consulting & Training Center


Updates

an image

เปิดแล้ว!  คอร์ส  Boot Camp สำหรับนักเรียน-นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่รักการเรียนรู้และอยากเป็นนักวิเคราะห์ และพัฒนาระบบ ด้วยความรู้ระดับสูง ที่ไม่เคยมีการสอนที่ไหนมาก่อน รู้ทุกขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลระบบ Inventory เขียนโปรแกรมด้วย Java การใช้เฟรมเวิร์ก และการสร้างรายงานด้วย Jasper Reports

ข้อมูลเพิ่มเติม →

Follow Us

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ ERP ทางด้านงานขายปลีก-ส่ง ระบบการผลิตสายโรงงาน ครบวงจรในทุกๆด้าน ช่วยให้ การทำงานมีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล                 

นอกจากนี้ Openbravo ยังได้รับรางวัลการันตีคุณภาพของซอฟต์แวร์เป็นเวลา 6 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2009-2014 จาก InfoWorld's BOSSIE Award

ข่าวสาร


Google AI พัฒนาไปอีกขั้น สามารถแปลภาษาได้ แม้ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

ถ้ามันแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลีและญี่ปุ่นได้ มันก็จะสามารถเรียนรู้การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง


ข้อมูลจาก: http://news.thaiware.com