BSC Consulting & Training Center

ปรึกษาและพัฒนา อบรมระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรอบรมของเราเปิดสอนเป็นกลุ่มเล็ก 4-8 คน วิทยากรมีประสบการณ์ในแวดวงไอทีและพัฒนาระบบงาน มากว่า 20 ปี ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศโอมาน เป็นต้น หาต้องการให้สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือจัดคอร์สพิเศษเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อได้โดย คลิกที่นี่
วิชาที่เปิดสอน
ระยะเวลา (ชั่วโมง)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
รอบการเรียน
หลักสูตรทั่วไป

12


3,500.00
จันทร์-ศุกร์
รอบที่ 1: 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.

6

3,500.00
จันทร์-อังคาร
รอบที่ 1: 09.00-12.00 น.
    รอบที่ 2:        -               

6

4,500.00
จันทร์-อังคาร
รอบที่ 1:         -           
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.

12

6,500.00
จันทร์-อังคาร
รอบที่ 1:         -           
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.
หลักสูตรเขียนโปรแกรม
18

9,000.00
อังคาร-ศุกร์
รอบที่ 1: 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.          

24

14,000.00
อังคาร-ศุกร์
รอบที่ 1: 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.
หลักสูตรบู๊ตแคมป์ขั้นสูง
30

24,000.00
จันทร์-ศุกร์
รอบที่ 1: 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.

40

60,000.00
จันทร์-ศุกร์
รอบที่ 1: 09.00-12.00 น.
รอบที่ 2: 13.00-16.00 น.
ข่าวสาร


Google AI พัฒนาไปอีกขั้น สามารถแปลภาษาได้ แม้ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน

ถ้ามันแปลภาษาอังกฤษเป็นเกาหลีและญี่ปุ่นได้ มันก็จะสามารถเรียนรู้การแปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยตนเอง


ข้อมูลจาก: http://news.thaiware.com